Indywidualna wycena online
Wycena

Transport towarów szybko psujących się

RS TRANS

2019-11-13

Przewożenie towarów, które szybko się psują to bardzo wymagająca usługa transportowa. Aby wykonać ją poprawnie, bez narażania produktów, nie wystarczy korzystać ze specjalnie przystosowanych do tego samochodów ciężarowych. Trzeba także przestrzegać restrykcyjnych przepisów Umowy...

1 3 4 5