Indywidualna wycena online
Wycena

Transport towarów szybko psujących się

2019-11-13

Transport towarów szybko psujących się

Przewożenie towarów, które szybko się psują to bardzo wymagająca usługa transportowa. Aby wykonać ją poprawnie, bez narażania produktów, nie wystarczy korzystać ze specjalnie przystosowanych do tego samochodów ciężarowych. Trzeba także przestrzegać restrykcyjnych przepisów Umowy ATP. Na czym polega przewóz towarów szybko psujących się?

 Towar szybko psujący się

To artykuł spożywczy, który łatwo ulega zepsuciu. Enumeratywna lista takich produktów została wskazana w Umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP). Umowę podpisało już większość państw europejskich. Jakie towary uznajemy za szybko psujące się? Zgodnie z ATP są to między innymi:

  • ryby,
  • mięso,
  • owoce,
  • warzywa,
  • produkty mrożone.

Jak unikać błędów w transporcie?

Przede wszystkim – trzeba ściśle przestrzegać wytycznych, które znajdują się w ATP. To przede wszystkim:

  • odpowiednia temperatura, która została w umowie ściśle określona dla każdego typu produktów,
  • wymagania, jakie musi spełniać pojazd przystosowany do przewozu towarów szybko psujących się,
  • regularne kontrolowanie, czy warunki podczas transportu nie uległy zmianie.

Regulacje ATP zostały skonstruowane tak, by – mimo tego, że szybko ulegają zepsuciu – towaru dotarły do miejsca przeznaczenia w niezmienionym stanie. Niespełnienie regulacji określonych w umowie może spotkać się z dotkliwymi karami finansowymi.