Indywidualna wycena online
Wycena

Zmiany w Ustawie o transporcie

2023-03-20

Zmiany w Ustawie o transporcie

W roku 2022 ustawodawca wprowadził kolejne zmiany w Ustawie o transporcie. Reformy te zostały wprowadzone?

Zwolnienie z kodu 95

Nowelizacja przepisów Ustawy o transporcie wprowadza zmiany w konieczności uzyskiwania wpisu kodu 95 w prawie jazdy. Od roku 2022, objął on szerszą grupę kierowców. Zaliczają się do niej kierowcy pojazdów:

  • do kierowania którymi jest wymagane prawo jazdy kategorii D lub D1 i które są prowadzone bez pasażerów przez personel obsługi technicznej do lub z centrum obsługi technicznej, znajdującego się w pobliżu najbliższej bazy eksploatacyjnej, z której korzysta przewoźnik, pod warunkiem, że prowadzenie pojazdu nie jest głównym zajęciem kierowcy,
  • wykorzystywanych na obszarach wiejskich w ramach własnej działalności gospodarczej kierowcy, jeśli przewóz ma charakter sporadyczny,
  • które są wykorzystywane lub wynajęte bez kierowcy przez przedsiębiorstwo rolnicze, ogrodnicze, leśne, gospodarstwo rolne lub rybackie do przewozu rzeczy w ramach własnej działalności gospodarczej.

 

Profil kierowcy zawodowego

Od 2022 roku, do kursu kwalifikacyjnego i szkolenia okresowego może przystąpić osoba, która posiada profil kierowcy zawodowego. Jest to kolejny z obowiązków kierowcy, zaraz obok:

  • zakończenia szkolenia zawodowego lub okresowego,
  • przejścia badań lekarskich i psychologicznych. 

Do obowiązku doszło także uzyskanie profilu kierowcy zawodowego. Celem jego nadawania jest wspieranie procesu elektronicznego przepływu dokumentów. Profil jest wydawany przez starostę albo prezydenta miasta na prawach powiatu.

Egzamin po kwalifikacji

Od 2022 roku, egzaminy państwowe dla kierowców zawodowych są zdecentralizowane. Zostały przeniesione do Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Zmiany dotknęły także katalogu pytań, który pojawi się na egzaminie. Ich liczba jest rozszerzona do 1500. Dodatkowo, pytania są niejawne. W celu wspierania procesu eliminacji papieru ze szkoleń, egzamin będzie odbywać się przy pomocy komputera.