Indywidualna wycena online
Wycena

Zmiana Ustawy o transporcie

2021-11-07

Zmiana Ustawy o transporcie

Kolejny raz czeka nas zmiana przepisów Ustawy o transporcie. Nowe regulacje, ustawodawca przewidział na rok 2022 – jednak już teraz warto się do nich przygotować. Jakie są 3 najważniejsze regulacje, które wejdą w życie w przyszłym roku?

Profil kierowcy zawodowego

Od 2022 roku, zmienią się regulacje, dotyczące obowiązków kierowcy zawodowego. 

Dziś, jeśli kierowca posiadający już prawo jazdy kat. C lub kat. D planuje podjęcie pracy kierowcy zawodowego, musi przejść szkolenie zawodowe i okresowe.

W 2022 roku do obowiązków osoby planującej zostanie kierowcą zawodowym, dojdzie konieczność uzyskania profilu kierowcy zawodowego. Będzie on mieć za zadanie wspierać proces elektronicznego przepływu dokumentów. Do tego, pomoże wyeliminować papierowe szkolenia. 

Miejsce egzaminu

W 2022 roku, przeprowadzanie egzaminów  państwowych dla kierowców zawodowych, zostanie przeniesione do Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Natomiast katalog pytań będzie niejawny i zostanie rozszerzony do 1500 pytań.

Kod 95 – zwolnienie

Od nowego roku, kolejne podmioty zostaną zwolnione z obowiązku posiadania kodu 95 wpisanego w prawie jazdy.

Od 2022 roku, kierowcy pojazdów:

  • do kierowania którymi jest wymagane prawo jazdy kategorii D lub D1 i które są prowadzone bez pasażerów przez personel obsługi technicznej do lub z centrum obsługi technicznej, znajdującego się w pobliżu najbliższej bazy eksploatacyjnej, z której korzysta przewoźnik, pod warunkiem, że prowadzenie pojazdu nie jest głównym zajęciem kierowcy,
  • wykorzystywanych na obszarach wiejskich w ramach własnej działalności gospodarczej kierowcy, jeśli przewóz ma charakter sporadyczny,
  • które są wykorzystywane lub wynajęte bez kierowcy przez przedsiębiorstwo rolnicze, ogrodnicze, leśne, gospodarstwo rolne lub rybackie do przewozu rzeczy w ramach własnej działalności gospodarczej.