Indywidualna wycena online
Wycena

Uprawnienia kierowcy zawodowego – cofnięcie

2022-02-14

Uprawnienia kierowcy zawodowego – cofnięcie

W życie wchodzą nowe przepisy dotyczące statusu zawodu kierowcy zawodowego. Zmianie ulegnie m. in. cały proces pozyskiwania świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz jego utraty. Kiedy taka sytuacja może mieć miejsce?

Nowe przepisy w 2022 roku

Na wiosnę, 6 kwietnia 2022 r. wejdzie w życie nowa wersja ustawy, regulującej przepisy dotyczące zawodu kierowcy. Kiedy nastąpi cofnięcie świadectwa kierowcy zawodowego? 

Będzie to mieć miejsce po stwierdzeniu przez wojewodę wydania go na podstawie szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz szkolenia okresowego kierowców:

  • przeprowadzonego w mniejszym wymiarze godzin niż wynika to z przepisów,
  • przez przedsiębiorcę nieposiadającego wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia lub skreślonego z tego rejestru.

Gdy wojewoda wyda taką decyzję, informacja o cofnięciu świadectwa zostanie przekazana do CEPiK. 

Nowe przepisy mają pomóc w walce z legalnie działającymi ośrodkami, które wydają świadectwa kwalifikacji zawodowej na podstawie kursów, które nie były realizowane zgodnie z wymaganiami.