Indywidualna wycena online
Wycena

Transport żywności

2021-07-16

Transport żywności

Przewóz żywności to jedna z najbardziej wymagających usług transportowych. Wymaga zapewnienia odpowiednich, niezmiennych warunków podczas całej drogi, sprawnego załadunku i rozładunku oraz odpowiedniego rozplanowania trasy. Jak wygląda transport żywności? Jakie przepisy go regulują?

Transport żywności -przepisy

Transport artykułów przeznaczonych do spożycia ściśle regulują przepisy prawne, których każdy przewoźnik musi bezwzględnie przestrzegać. Są one określone w szczególności w:

  • Umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), przyjętej w Genewie dnia 1 września 1970 r. (nowelizacja – 14 maja 2015 r.),
  • Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych,
  • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r., które ustala ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego.

Niezbędne zezwolenia

Do tego, aby móc przewozić produkty spożywcze, nie wystarczy jednak wyłącznie przestrzeganie przepisów. Niezbędne jest również uzyskanie specjalnych zezwoleń. Wydaje je właściwa Inspekcja Weterynaryjna i/lub Powiatowy Inspektorat Sanitarny

Oczywiście środki transportu do przewozu żywności muszą być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym

Regulacje dla poszczególnych kategorii produktów

W zależności od tego, jakiego rodzaju towary spożywcze są przewożone, sam przebieg transportu i jego wymagania może się znacznie różnić. Przepisy regulują sposób transportu dla każdej grupy produktów – roślinnych, zwierzęcych czy też wymagających zachowania regulowanej temperatury.