Indywidualna wycena online
Wycena

Profil kierowcy zawodowego

2023-04-27

Profil kierowcy zawodowego

Rok 2022 był rokiem, w którym ustawodawca wprowadził wiele nowych przepisów prawa ruchu drogowego. Jednym z nich były regulacje dotyczące zawodu kierowcy zawodowego. Nałożona została na niego konieczność uzyskania profilu kierowcy zawodowego. Co należy zrobić, aby go otrzymać?

 

Digitalizacja procesów

Konieczność uzyskania profilu kierowcy zawodowego ustawodawca motywuje digitalizacją wszystkich procesów związanych z uzyskiwaniem uprawnień zawodowych. Sam profil funkcjonuje w systemie teleinformatycznym, gdzie łatwo można go aktualizować. Postępująca digitalizacja natomiast ułatwia nadzór nad kierowcami zawodowymi. Jego celem jest gromadzenie danych o kierowcach, ich badaniach.

 

Profil kierowcy zawodowego – dla kogo?

Obowiązek uzyskania profilu zawodowego został nałożony na osoby, które chcą uczestniczyć w szkoleniu zawodowym wstępnym lub okresowym. 

Jego posiadanie jest więc niezbędne do wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej.

 

Profil kierowcy zawodowego – dokąd się udać?

Aby uzyskać profil kierowcy zawodowego, należy udać się do Wydziału Komunikacji z aktualnym orzeczeniem lekarskim i psychologicznym. Jego założenie jest bezpłatne.