Indywidualna wycena online
Wycena

Plomby transportowe a bezpieczeństwo

2021-05-09

Plomby transportowe a bezpieczeństwo

Na naczepie pojazdu ciężarowego możesz znaleźć plombę transportową. Jej główną funkcją jest ochrona przed kradzieżą. Czy plomba rzeczywiście wpływa na bezpieczeństwo transportu?

Plomby transportowe

Kiedy kierowca samochodu ciężarowego wyrusza w trasę, może przydać się każda forma zabezpieczenia towaru przed kradzieżą. Ogromny wpływ na bezpieczeństwo załadunku mają m. in. system GPS, stała łączność telepatyczna czy też możliwość podróżowania w podwójnej załodze.

Podobnie dużą rolę w zabezpieczaniu towarów odgrywać może również plomba na naczepie. Najczęściej pojawia się pod postacią linijki – plastikowej lub metalowej – bądź naklejki.

Jak plomba wpływa na bezpieczeństwo?

Nienaruszona plomba transportowa jest znakiem, że towar znajdujący się w naczepie jest w stanie niezmienionym, zabezpieczonym. Posiada własny, unikalny numer, który umożliwia jej szybką identyfikację – niemożliwe jest więc podmienienie plomby na inną, takie zastąpienie szybko można zauważyć. 

Uszkodzona plomba daje kierowcy sygnał, że ktoś ingerował lub próbował ingerować w zawartość naczepy, co pozwala na szybką reakcję.

Pamiętaj o dokumentach

Jako kierowca zawodowy masz obowiązek posiadania dokumentacji, która pozwala weryfikować prawidłowość przeprowadzenia transportu. Nigdy nie ingeruje w stan plomby transportowej samodzielnie – jej zdjęcie plomby transportowej lub brak dokumentacji jej dotyczącej oznacza dla kierowcy automatyczne wszczęcie postępowania przeciwko kierowcy.