Indywidualna wycena online
Wycena

Pakiet mobilności – czas pracy

2020-11-01

Pakiet mobilności – czas pracy

Pakiet mobilności to jeden z najżywiej dyskutowanych tematów ostatnich miesięcy. Od jego wejścia w życie, przyzwyczajamy się do nowych regulacji. Jakie dotyczą czasu pracy kierowcy zawodowego?

Czas pracy kierowcy zawodowego

Pakiet mobilności wprowadza kilka nowych regulacji, obowiązujących na terenie całej Unii Europejskiej.

Pierwszy obszar, w którym wprowadzono zmiany, dotyczy przekroczenia czasu pracy. Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi pakietem mobilności, możesz przekroczyć maksymalny dopuszczalny czas pracy w określonych warunkach. Są one następujące:

  • jeśli kierowca chce dotrzeć do bazy przedsiębiorstwa lub miejsca zamieszkania w celu wykorzystania tygodniowego odpoczynku – o 1 godzinę,
  • jeśli kierowca wykorzysta wcześniej przerwę trwającą nieprzerwanie 30 minut i przekroczy czas pracy w celu wykorzystania regularnego tygodniowego odpoczynku – o 2 godziny.

Drugą uregulowaną w pakiecie kwestią jest odpoczynek podczas prowadzenia pojazdu w załodze dwuosobowej. Kierowca niezaangażowany w prowadzenie pojazdu ani pomoc drugiemu członkowi załogi może odbierać przerwę odpoczywając jako pasażer.

Trzecią i ostatnią kwestią związaną z czasem pracy jest odbieranie tygodniowego okresu odpoczynku

Pakiet mobilności wprowadza:

  • możliwość wykorzystania dwóch skróconych tygodniowych odpoczynków w dwóch kolejnych tygodniach w sytuacji, gdy kierowca wykonuje przewozy międzynarodowe – poza granicami kraju macierzystego. Z zastrzeżeniem, że kierowca odbierze rekompensatę za skrócone odpoczynki przed kolejnym, regularnym tygodniowym odpoczynkiem, a w ciągu kolejnych czterech tygodni, wykorzysta dwa regularne odpoczynki pod rząd;
  • obowiązek powrotu do miejsca zamieszkania lub centrum operacyjnego w każdym okresie czterech kolejnych tygodni w celu odbycia regularnego odpoczynku.