Indywidualna wycena online
Wycena

Licencja na transport poniżej 3,5 tony

2021-10-17

Licencja na transport poniżej 3,5 tony

Nadchodzący rok 2022 niesie za sobą zmiany na rynku transportu ciężkiego. Jakie nowe przepisy wprowadzi Unia i kogo one obejmą?

Nowe wymagania dla pojazdów o dmc 2,5 – 3,5 tony

Od maja 2022 roku, w konkretnych przypadkach, na transport przy pomocy pojazdów o dmc w przedziale 2,5 – 3,5 tony będzie zaliczany do transportu ciężkiego. Będą obowiązywać go te same regulacje prawne. 

Nowe rozporządzenie unijne obejmie wszystkie przedsiębiorstwa transportowe, które realizują  zarobkowe przewozy międzynarodowe na terenie Unii Europejskiej. Nie zmieni natomiast nic w przewozie krajowym. 

Od przyszłego roku, do przewożenia towarów przy pomocy tzw. busów, będzie wymagana taka sama licencja, jak na transport pojazdem o dmc powyżej 3,5 tony.

Jakie wymagania trzeba będzie spełnić, aby uzyskać licencję transportową?

Dokładne wymagania, jakie będą musieli spełnić kierowcy, prowadzący pojazdy  o dmc w przedziale 2,5 – 3,5 tony nie jest jeszcze znana. Na pewno jednak, przewoźnik będzie musiał posiadać:

  • dobrą reputację,
  • zabezpieczenie finansowe,
  • kompetencje zawodowe do zarządzania operacjami transportowymi,
  • rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich UE.