Indywidualna wycena online
Wycena

Szkolenie ADR

2020-05-17

Szkolenie ADR

Każdy kierowca zawodowy chce mieć dobrą pracę i zwiększać swoje wynagrodzenie. Ukończenie kursów pozwala zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy oraz znaleźć lepsze zatrudnienie i bardziej satysfakcjonującą pracę. Czy opłaca się robić szkolenie ADR?

ADR – do czego uprawnia?

Kierowca, który ukończy szkolenie ADR ma prawo do przewożenia materiałów niebezpiecznych, czyli m. in. towarów samozapalnych, zakaźnych czy utleniających. Znacznie zwiększa to więc jego konkurencyjność wśród innych kierowców oraz możliwości zawodowe. 

Kto może zdobyć uprawnienia?

Kurs ADR może rozpocząć każdy, kto:

  • skończył 21 lat,
  • posiada prawo jazdy kat. C lub C+E z kodem „95” (zawodowy kierowca).

Po ukończeniu kursu ADR, należy zdać egzamin. Zarówno kurs jak i test są standaryzowane dla ośrodków w całej Polsce. Szkolenie ADR można odbyć wyłącznie w ośrodku szkoleniowym, którego wykładowca i kursanci zostali zgłoszeni do Urzędu Marszałkowskiego. Ma to zapewnić dostęp do wysokiej jakości materiałów oraz wysoki poziom wiedzy.

Egzamin testowy składa się z 30 pytań i należy udzielić poprawnej odpowiedzi na co najmniej 20 z nich. Po jego zaliczeniu, kierowca zdobywa zaświadczenie ważne na 5 lat.

Co daje kurs ADR?

Ukończenie kursu ADR daje nie tylko uprawnienia do przewożenia towarów niebezpiecznych. To także otwarta droga do odbycia innych specjalistycznych kursów, m. in.: na przewożenie materiałów niebezpiecznych w cysternach czy transportowanie materiałów i przedmiotów wybuchowych klasy 1.

Każdemu kierowcy, który chce rozwijać swoje kompetencje zawodowe, polecamy ukończenie kursu ADR. To prosty sposób na podniesienie swojej konkurencyjności na rynku pracy!