Indywidualna wycena online
Wycena

Praca w porze nocnej

2021-04-11

Praca w porze nocnej

Jeśli pracujesz jako kierowca zawodowy, często wykonujesz swoje obowiązki w nocy. Czy wiesz, jak rozliczana jest wtedy Twoja praca, oraz jakie przepisy prawa obowiązują?

Pora nocna – nie wszędzie taka sama

Nie u każdego pracodawcy praca w porze nocnej musi oznaczać to samo. Kodeks pracy daje w jej ustalaniu pewną dowolność. Zgodnie z jego przepisami, za porę nocną uznajemy 8 godzin między godzinami 21:00 a 7:00; najczęściej 22:00 – 6:00, jednak może być inaczej. Definicję precyzuje Ustawa o czasie pracy kierowców, zgodnie z którą pora nocna – okres czterech godzin pomiędzy godziną 00:00 i godziną 07:00. Co ważne, jeśli choć minuta pracy kierowcy przypada w określonych godzinach nocnych, jest on traktowany jak osoba pracująca w porze nocnej.

U danego przedsiębiorcy, pora nocna musi być jednakowo ustalona dla wszystkich kierowców. 

Regulacje prawne

Jeśli jesteś kierowcą pracującym w porze nocnej, dotykają Cię dodatkowe ograniczenia. Zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców:

  • do czasu pracy w porze nocnej wlicza się obowiązkowa przerwa,
  • Twój czas pracy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie – czyli w ciągu 24 godzin od momentu rozpoczęcia pracy,
  • do czasu pracy w porze nocnej wliczają się wszystkie czynności, związane np. z rozładowywaniem czy załadowywaniem towarów.

Kto może kontrolować czas pracy kierowcy zawodowego?

Za przekroczenie limitu czasu pracy w porze nocnej grożą kary, które są nakładane na przedsiębiorcę. przekroczenie dopuszczalnego dobowego 10-godzinnego czasu pracy, jeżeli praca jest wykonywana w porze nocnej wiąże się z mandatem w kwocie 50 zł w przypadku naruszenia od 1 do 3 godzin oraz 100 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę.

Czas pracy kierowcy zawodowego może kontrolować Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Transportu Drogowego, a także Policja, Straż Graniczna lub Służba Celno- Skarbowa – w przypadku kierowców zatrudnionych na umowę o pracę.