Indywidualna wycena online
Wycena

Międzynarodowy list przewozowy

2022-09-30

Międzynarodowy list przewozowy

Międzynarodowy list przewozowy – co zawiera? Czy i kiedy jest niezbędny przy przewozie towarów?

Czym jest międzynarodowy list przewozowy?

Międzynarodowy list przewozowy to dokument stanowiący formę zabezpieczenia dla stron umowy o przewóz towarów. Dlaczego jest tak ważny? Ponieważ jego prawidłowe wypełnienie pozwala zabezpieczyć się w stronom w sytuacji np. zaginięcia przesyłki lub uszkodzenia towaru. 

Jakie wyróżniamy rodzaje listów przewozowych?

W zależności od rodzaju przewozu, wyróżniamy następujące rodzaje listów przewozowych:

 • list przewozowy CMR stosowany w transporcie drogowym towarów
 • konosament – list przewozowy stosowany głównie w transporcie morskim towarów
 • listy przewozowe SMGS i CIM stosowane w transporcie kolejowym towarów 
 • list AWB (air waybill) czyli list stosowany w transporcie lotniczym towarów dotyczący skonsolidowanych przesyłek.

Co musi znaleźć się w liście przewozowym?

W liście CMR muszą znaleźć się następujące informacje:

 • imię i nazwisko nadawcy 
 • adres nadawcy i numer telefonu 
 • miejsce i datę wystawienia listu przewozowego
 • określoną wagę brutto ładunku
 • imię i nazwisko, adres i numer telefonu odbiorcy przesyłki
 • szczegółowa specyfikacja przewożonego towaru wraz z ilością i określoną wartością 
 • określenie rodzaju ładunku  
 • oświadczenie, że ładunek podlega przepisom Konwencji (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road)

Dlaczego list CRM jest tak ważny?

Chociaż list przewozowy nie jest wymagany do wykonania usługi transportu pod względem prawnym, warto go mieć. Jest to potwierdzenie wzajemnych zobowiązań, w razie zdarzeń nieprzewidzianych ułatwia dochodzenie swoich roszczeń.

List spełnia 3 funkcje:

 • informacyjną – list służy do potwierdzenia informacji, że przesyłka z towarem została odebrana przez firmę przewozową;
 • identyfikacyjną – pozwala szybko zidentyfikować towar w miejscu przeznaczenia;
 • dowodową – zabezpiecza na wypadek zgubienia czy kradzieży przesyłki.