Indywidualna wycena online
Wycena

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

2021-02-15

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Jesteś dopiero na początku swojej drogi zawodowej i chcesz uzyskać uprawnienia kierowcy zawodowego? Nauka, przygotowywanie się do egzaminu i załatwianie formalności na pewno zajmują Ci dużo czasu.

Jeśli jednak chcesz przyspieszyć proces i szybciej podjąć pracę w zawodzie, możesz skorzystać z opcji uzyskania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc się o nią starać?

Kwalifikacja zawodowa przyspieszona – kto może ją uzyskać?

Do kursu kwalifikacji zawodowej przyspieszonej może przystąpić każdy, kto:

  • jest obywatelem Polski,
  • przebywa na terenie RP co najmniej 185 dni,
  • studiuje w RP co najmniej 6 miesięcy,
  • jest obywatelem innego państwa, ale zamierza wykonywać przewozy na rzecz podmiotu z siedzibą w RP,
  • nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego,
  • posiada prawo jazdy dowolnej kategorii.

Ponadto, w kursie może wziąć udział każda osoba, która:

jest kierowcą lub kandydatem na kierowcę zawodowego i którego prawo jazdy zostało lub zostanie wydane:

  • po 10.09.2009 r. dla kategorii C1, C, C1+E, C+E,
  • po 10.09.2008 r. dla kategorii D1, D, D1+E, D+E;

i nie uzyskała do tej pory świadectwa kwalifikacji zawodowej;

  • osoba, która zamierza rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego na samochodach ciężarowych dla kat. C, C+E po ukończeniu 21 roku życia;
  • osoba, która zamierza rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego na autobusach dla kategorii D, D+E po ukończeniu 23 roku życia.

Wymagane badania

Jeśli chcesz skorzystać z kwalifikacji zawodowej przyspieszonej, musisz obowiązkowo wykonać badania lekarskie i psychologiczne. 

Jak wygląda egzamin?

Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru. Pytań jest 30, z czego 20 z wiedzy ogólnej, a 10 – specjalistycznej. Aby zdać egzamin, należy dobrze odpowiedzieć na ponad połowę – czyli 16 pytań (w tym pięć, czyli połowę z wiedzy specjalistycznej).

Aktualnie egzamin odbywa się w dwóch językach – polskim i rosyjskim.

Jeżeli spełniasz wymagania, wykonasz niezbędne badania i zdasz test, otrzymujesz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, które uprawnia do wpisu kodu 95 w prawo jazdy.