Indywidualna wycena online
Wycena

Karta kwalifikacji kierowcy

2022-07-26

Karta kwalifikacji kierowcy

Każdy kierowca samochodu osobowego musi posiadać odpowiednie dokumenty, poświadczające jego zdolność do prowadzenia pojazdu i wykonywania usługi przewozu. Kiedy kierowca musi posiadać kartę kwalifikacji? Jak można ją otrzymać?

 

Krok pierwszy – spełnienie wymagań kierowcy zawodowego

Zanim kierowca rozpocznie starania o kartę kierowcy, musi przejść wszelkie kroki niezbędne aby zostać kierowcą zawodowym. Są to:

 • wykonanie badań psychologicznych,
 • wykonanie badań lekarskich,
 • odbycie kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego. 

 

Jeśli kierowca spełni te wszystkie wymagania, otrzyma kod, który należy wbić w:

 • krajowe prawo jazdy,
 • kartę kierowcy. 

 

Karta kwalifikacyjna kierowcy – czym jest?

Karta kwalifikacyjna kierowcy to dokument poświadczający, że kierowca zawodowy spełnił wymagania niezbędne do wykonywania zawodu. Wydaje się ją, jeśli nie ma możliwości umieszczenia kou w prawie jazdy.

Kartę wydaje Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca zamieszkania kierowcy.

 

Uzyskanie karty kwalifikacyjnej

Wiemy już czym jest karta kwalifikacyjna kierowcy. Jak ją uzyskać?

Należy złożyć do Starosty następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,
 • kopię orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • w przypadku jednoczesnego ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego – stosowne oświadczenia,
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, na wprost,
 • kopię posiadanego prawa jazdy,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy oraz opłaty ewidencyjnej,
 • wzór podpisu na wniosku.