Indywidualna wycena online
Wycena

Dobra reputacja przewoźnika

2021-03-15

Dobra reputacja przewoźnika

Dla osób niezwiązanych z branżą TSL, hasło ‘dobra reputacja przewoźnika’ może brzmieć jak pusty slogan. W rzeczywistości jednak, od jej posiadania zależy prawo do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Czym jest? Czy można ją utracić?

Dobra reputacja przewoźnika – czym jest?

Jeśli chcesz wykonywać zawód przewoźnika drogowego, obowiązkowo musisz posiadać dobrą reputację.  Możesz ją uzyskać, spełniają kilka określonych prawnie warunków. Pierwszym z nich jest spełnienie wymogu niekaralności za określone w ustawie przestępstwa umyślne prawa handlowego, o ruchu drogowym, upadłościowego oraz płac i warunków zatrudnienia.  Drugim warunkiem, jaki musisz spełnić aby uzyskać dobrą reputację, jest nieponoszenie odpowiedzialności zawodowej, karnej za handel ludźmim, narkotykami, albo inne poważne, bardzo poważne lub najpoważniejsze naruszenia przepisów transportu drogowego określone ustawą. 

Utracenie dobrej reputacji

Na pytanie, czy dobrą reputację przewoźnika można utracić, odpowiedź jest twierdząca. Przewoźnik utraci dobrą reputację, gdy popełni jedno z wyżej wymienionych przestępstw, lub naruszy jeden ze wskazanych poniżej przepisów prawa unijnego w zakresie: 

 • dostępu do zawodu,
 • instalacji i używania ograniczników prędkości w niektórych rodzajach pojazdów,
 • kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców,
 • czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń kontrolnych,
 • kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców,
 • praw jazdy,
 • maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu międzynarodowym,
 • bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych,
 • transportu zwierząt,
 • dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy lub osób.

Przewoźnik traci dobrą reputację także wtedy, gdy popełnia przestępstwo z zakresu:

 • niezatrzymania się do kontroli,
 • prowadzenia w stanie nietrzeźwym,
 • spowodowania katastrofy w ruchu komunikacyjnym,
 • przestępstw administracyjnych,
 • przewożenia narkotyków, środków odurzających.

Odzyskanie dobrej reputacji

Czy można zrehabilitować się i odzyskać dobrą reputację przewoźnika? Jak najbardziej. Aby to zrobić, muszą zaistnieć następujące warunki:

 • zatarcie skazania za określone przestępstwa,
 • zatarcie skazania za określone wykroczenia,
 • upływ roku od dnia nałożenia grzywny w formie mandatu karnego za określone wykroczenia,
 • uznanie za niebyłe nałożonych sankcji administracyjnych za określone naruszenia.